RUPES BIGFOOT POLISHING SYSTEMHệ thống này bao gồm máy đánh bóng quỹ đạo điện tử ngẫu nhiên LHR 21E, các hợp chất đánh bóng và các bộ đệm.
Một bề mặt tiếp xúc lớn hơn (tấm lót của chúng tôi có đường kính 180mm và được sử dụng bằng phẳng), nhiệt độ bề mặt luôn nằm trong giới hạn an ninh ngay cả khi đang hoạt động trên cùng một chỗ trong 10-15 giây (ngay cả những người lao động không có kỹ năng cũng sẽ không phạm sai lầm hoặc thiệt hại).
Hệ thống Big Foot là hệ thống duy nhất trên thị trường tránh hình ba chiều và cho phép hoạt động đánh bóng nhanh hơn.
Với thời gian hệ thống Big Foot và tiêu thụ năng lượng, đảm bảo tới 40% hoặc thậm chí tới 50%.

Xem link gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *