RUPES BIGFOOT HỆ THỐNG ORBITAL RANDOM: LHR 21ESRUPES BigFoot® là hệ thống đánh bóng quỹ đạo ngẫu nhiên 1 bước mới được thiết kế để đơn giản hóa thời gian xử lý các phương pháp truyền thống trong khi không tạo ra hình ba chiều.
So với hệ thống đánh bóng truyền thống, được chia thành nhiều giai đoạn (đánh bóng và loại bỏ ảnh ba chiều), BigFoot® làm cho quy trình làm việc dễ dàng hơn với thời gian và độ phức tạp giảm đáng kể, với kết quả xuất sắc ở bước đầu tiên. Hệ thống này, bao gồm bộ đánh bóng quỹ đạo ngẫu nhiên sáng tạo và cực kỳ tiện dụng LHR 21ES kết hợp với các bọt và hợp chất đánh bóng RUPES, sẽ tạo ra một sự thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh vực cửa hàng xe hơi.

Xem link gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *