Dòng phớt mới này được thiết kế để gia tăng sự truyền tải của thiết bị có chuyển động cưỡng bức tới bề mặt. Cấu hình thấp, thon, gọn từ chiếc phớt này tạo ra chuyển động ổn định cho máy tác động kép. Phớt mỏng hơn giúp giảm khoảng cách giữa người vận hành và bề mặt là việc, do đó giúp người dùng có thể kiểm soát tốt hơn. Cấu hình thấp giúp việc phá vỡ hình dạng chung của phớt gây ra bởi chuyển động của thiết bị được điều khiển bởi bánh răng và công suất momen xoắn.
Gồm 3 loại:
Phớt xanh dương: quá trình đánh bóng thô bước 1
Phớt vàng: quá trình đánh bóng hoàn thiện Phớt
trắng: đánh bóng rất tinh