Phớt đánh bóng máy quỹ đạo & Triple action

PHỚT ĐÁNH BÓNG UHS

Phớt đánh bóng máy quỹ đạo & Triple action

PHỚT MÚT RẤT TINH (TRẮNG)

Phớt đánh bóng máy quỹ đạo & Triple action

PHỚT MÚT THÔ (XANH DƯƠNG)

Phớt đánh bóng máy quỹ đạo & Triple action

PHỚT MÚT TINH (VÀNG)

Phớt đánh bóng máy quỹ đạo & Triple action

PHỚT MÚT TRUNG BÌNH (XANH LÁ)