HOAN XA TRAINING

Hoàn Xa Training cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn, được thiết kế chi tiết dựa trên kinh nghiệm đào tạo cho các nhân sự ngành ô tô, phù hợp với trọng tâm nhu cầu của các học viên, cùng cơ hội làm việc hấp dẫn sau khi tốt nghiệp.