“Solutions, not only products.”

Mr. Do Anh Tuan – Director

Our story

Chúng tôi cung cấp giải pháp toán diện và đồng bộ cho các trung tâm chăm sóc xe và dịch vụ ô tô…
Công ty TNHH Hoàn Xa thành lập vào ngày 25/5/1996, nhận thấy tiềm năng và sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp dịch vụ ô tô nói chung và tại Việt Nam nói riêng, chúng tôi định vị hướng đi bằng việc cung cấp giải pháp toán diện và đồng bộ cho các trung tâm chăm sóc xe và dịch vụ ô tô.
 
 

Workshop design & consultant service

Providing consultant service for customers from investing, equipments, designing floor plan, fundament to personnel arrangement and operation.

Installation & training service

  • Providing installation service
  • Providing training for operating and maintaining equipments, short training courses for general repairation, sheet metal, car painting…

Aftersale service

Maintaining, repairing and supplying spare parts, consumables and accessories.

Remarkable projects

Toyota Okayama Đà Nẵng (2020) 
Toyota Đông Sài Gòn (2017)
Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc (2011)
Toyota Huế (2019)