HỆ THỐNG BIGFOOT

Máy đánh bóng RUPES

Đạt được bề mặt đánh bóng hoàn hảo là mục tiêu hàng đầu của hệ thống Bigfoot. Bigfoot giúp đơn giản hóa quy trình đánh bóng, giảm thời gian làm việc một cách đáng kể nhưng đem lại kết quả một cách tuyệt đối.